อนุทิน 152063 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • </ul>
  • เวลา 09:00น. ได้ไปพบ นายวิชาญ แฉ้มนงนุช ส.อบต. ซอย2 หมู่8 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี


   เวลา 13:14น. ได้เดินทางมาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ต.ปากแรต อ.บ้านโปร่ง จ.ราชบุรี ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (ทำจากไข่เน่า) โดยนายสุทิน ชฎาดำ สนับสนุนโดย SCG

 • เขียน 01 Jun 2017 @ 19:34 ()


  ความเห็น (0)