อนุทิน 152059 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560


08:00 น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

09:00 -11:30 น. ลงชุมชนเก็บข้อมูลประเด็นกลุ่มใหญ่ และศึกษาประเด็นที่จะไปทำโครงการที่ชุมชนนั้นหรือไปต่อยอด


13:00-17:00น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง


หมายเหตุ**

มีบ้างส่วนที่เปิดเผยไม่ได้ความเห็น (0)