อนุทิน 152036 - น.ส. ณฤนาฏ กองหนู

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.30-10.30น.ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์

เวลา 11.00-13.00น.มีการประชุมกลุ่มและได้มอบหมายให้กับคนในกลุ่ม


การทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย

เขียน 31 May 2017 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)