อนุทิน 152035 - แคทรียา นาคอาจ

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.30-10.30ได้ทำประโยชน์ให้กับศูนย์

เวลา 11.00-13.00น.มีการประชุมกลุ่มและได้มอบหมายให้กับคนในกลุ่ม


การทำงานที่ตัวเองได้รับมอบหมาย

เขียน 31 May 2017 @ 21:51 () แก้ไข 31 May 2017 @ 21:52, ()


ความเห็น (0)