อนุทิน 152034 - กฤตเมธ ฟักเขียว

31 พ.ค 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำ

ได้ลงศึกษาการทำเกษตร สวนของน้าสาคร รุ่งนุช ได้ดูวิธีการคัดไซส์กระเจี๊ยบ และ สอบถามถึงการส่งออกสู่ตลาด ราคาการส่งกระเจี๊ยของน้าคร และศึกษาการเลือกขนาดของมะพร้าว เพื่อส่งต่อให้กับ โรงงาน NK Coconut .

เขียน 31 May 2017 @ 21:44 () แก้ไข 31 May 2017 @ 21:46, ()


ความเห็น (0)