อนุทิน 152004 - Nuththranant Geeranantthanaklun

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560


08:00 น. ทุกฝ่ายเคารธงชาติ หมายเหตุเนื่องจากวันนี้ฝนตกเลยไม่ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ

10.30 น. - 14.30 น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง


15.00 น. - 17:00 น. สำรวจคูคลองเจริญสุข และเฝ้าระวังยาเสพติดความเห็น (0)