อนุทิน 151975 - ศตวรรษ สวัสดิ์มงคล

 • 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • 1.เวลา08.30น. กลุ่มฝึกงานได้ไปรายงานตัว และส่งใบมอบตัว โดยมี ร.ศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช


  2.เวลา17:35น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับนางพบธรรม คำปลื้ม ผอ.กศน.อำเภอวัดเพลง จ.ราชบุรี

  เขียน 30 May 2017 @ 19:50 () แก้ไข 01 Jun 2017 @ 20:58, ()


  ความเห็น (0)