อนุทิน 151951 - กฤษณะ อิ่มแก้ว

30 พฤษภาคม 2560

1.08.30น. ดูวิธีการเรียนรุ้จากการคัดมะนาว ว่าคัดไซร้ส่งออกแบบไหน2.ดูวิธีการปลูกลำไย การดูแลรักษาพันธ์ไม้ของลำไย จ14.00น.

เขียน 30 May 2017 @ 14:16 ()

คำสำคัญ (Tags) #ศูนย์การเรียนรู้สะพานดำความเห็น (0)