อนุทิน 151941 - ชัยภัทร ศรีบาลแจ่ม

29/05/2560

07:50 น. ส่งหนังสือรายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายปกครอง

08:00 น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

08:30 น. เข้ามารายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

09:00-17:00 น. ทำดอกไม้จันทน์ ทำจากใจถวายพ่อหลวง


นาย ชัยภัทร ศรีบาลเเจ่ม

564395378 56/56ความเห็น (0)