อนุทิน 151934 - อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

29/05/2560

07:50 น. ส่งหนังสือรายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายปกครอง

08:00 น. ทุกฝ่ายเคารพธงชาติ

08:30 น. เข้ามารายงานตัวกับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

09:00-13:30น. ทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง พร้อมกับประชาชนที่เข้ามาร่วมทำ

16:00-18:00 น. ลงชุมชนประชาคมเวทีประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พศ. 2559-2560 ขั้นตอนที่ 7-9 ณ. ชุมชนสร้อยมาลา

น.ส. อัญชิสา หุ้นเอี่ยม

564395361 56/56ความเห็น (0)