อนุทิน 151921 - กชนุช กาฬภักดี

วันที่29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30น. เดินทางมายังหน่วยฝึกงาน ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านหุบมะกล่ำ

โดยมี นายวิฑูรณ์ ซึ้งเป็น ประธานของหน่วยฝึกงาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและได้รายงานตัวต่อประธานศูนย์ ภายในศูนย์นั้นมีพื้นที่ไม่มากเพราะใช้พื้นที่อาเขตของบ้านตัวเองตั้งเป็นหน่วยศูนย์การเรียนรู้

15.30 - 16.00 น. รายงานตัวเสร็จได้ลงสำรวจศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ ภายในศูนย์นั้นมีการเลี้ยงสัวต์ไว้ 3 ชนิดได้แก่ ไก่ ห่าน แพะ เป็นต้น ได้

ป้ายชุมชนบ้านมะกล่ำ


ลุงวิฑูรณ์ ประธานหน่วยฝึกงาน


รายงานตัวต่อประธานศูนย์


ศึกษาข้อมูลในศูนย์เบื้องต้น

เขียน 29 May 2017 @ 20:10 () แก้ไข 29 May 2017 @ 23:06, ()


ความเห็น (0)