อนุทิน 151772 - นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

หนังสือฟรีของ PacktPub วันนี้คือ

TypeScript Design Patterns

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่TypeScript เป็น super set ของ JavaScript หนังสือเล่มนี้สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ TypeScript แล้วระดับหนึ่ง
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยแตะ (/me เป็นต้น) อาจจะต้องเริ่มจาก https://channel9.msdn.com/posts/Anders-Hejlsberg-I...

เขียน 17 May 2017 @ 06:23 ()

คำสำคัญ (Tags) #design patterns#PacktPub Free-Learning Ebook#TypeScriptความเห็น (0)