อนุทิน 150548 - วารุณี ธารารัตนากุล

วันนี้ ช่วงเช้าเรียนรู้เรื่องgotoknow พร้อมการลงมือปฏิยัติ ช่วงบ่ายโดยอ.จุฑารัตน์ได้ให้การเรียนรู้เรื่องกระบวนการถอดบทเรียนจากโครงการโดยดูจากเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับนำเสนอ และมีกลุ่มเพื่อนๆ ให้ข้อคิดเห็น

เขียน 23 Feb 2017 @ 16:30 ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรส.ความเห็น (0)