อนุทิน 150532 - สุกัญญา อินทร์เหมือน

Big Data

โลกใบนี้มีแหล่งข้อมูลมากมาย"Big Data" การจัดการความรู้จากแหล่งต่างๆอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจัดการความรู้ในตนเอง (seek sense share) โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กลายเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์+คุณภาพ เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร☺️


เขียน 23 Feb 2017 @ 11:54 ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรสความเห็น (0)