อนุทิน 150508 - ธนิตา เขียวหอม

"วันที่สองของการอบรม"

วันนี้ได้เรียนรู้ถึงคำว่า KM 3.0 และ คำว่า Bigdata จาก สจรส เย้ หรอยอย่างแรงเขียน 23 Feb 2017 @ 11:43 ()

คำสำคัญ (Tags) #gotoknow#สสส#ครั้งแรก#สจรสความเห็น (0)