อนุทิน 150505 - สกลวรรธน์ นะนวน

วันนี้ผมมีความสุขมาก เพราะได้รับความรู้จากการถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี social media

เขียน 23 Feb 2017 @ 11:42 ()

คำสำคัญ (Tags) #สจรสความเห็น (0)