อนุทิน 150388 - กัญญารัตน์ มณตัญญ์

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

ผู้เขียน : วินทร์ เลียววาริณ

“สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน” เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ 2542 และเป็นหนึ่งในหนังสือ 100 เล่มที่เด็กและเยาวชนควรอ่านจาก สกว. ว่าด้วยเรื่องราวความคิดของคนที่สื่อออกมาอย่างซับซ้อนและลึกซึ้ง เป็นมิติใหม่ของงานเขียนร่วมสมัย ทำให้เกิดความคิดและจินตนาการอันโลดแล่น บรรเจิดไอเดียและจินตนาการที่หลุดกรอบแนวคิดเดิมๆ

โดยเนื้อหาในเล่มจะเป็นการรวมบทความ 17 บท และเรื่องสั้น 17 เรื่อง เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็นการอธิบายความคิดและปรัชญาให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ สร้างสรรค์เรื่องได้อย่างน่าสนใจ สนุกสนาน น่าติดตามอย่างยิ่ง รวมเรื่องสั้นที่สะท้อนสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ทั้งความนึกคิด อารมณ์พื้นฐาน และความต้องการทางกายภาพ กับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน และมวลธาตุ พันธุกรรม ดีเอ็นเอ ก่อเกิดสสารองค์ประกอบในตัวเรา โดยอาศัยการขัดเกลาจิตใจจากศาสนา ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เป็นต้น

ด้วยเนื้อเรื่องที่กลมกลืนสัมพันธ์กัน และสรรค์สร้างออกมาจากคมความคิด ทำให้เรื่องราวตลอดเล่มไม่น่าเบื่อ อยากรู้ว่าตัวตนความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไร และชวนติดตามขนาดไหน พลาดไม่ได้กับ “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน” เล่มนี้

เขียน 20 Feb 2017 @ 19:30 ()

คำสำคัญ (Tags) #สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนความเห็น (0)