อนุทิน 14926 - ภูสุภา

  ติดต่อ

อ่านลิ้งค์น้องมัท ติดใจอีกประโยค
"คนที่รู้จักตน รู้จักกิเลสอย่างถ่องแท้ จะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะบริหาร “ชีวิต” และบริหาร “กิเลส” ให้เกิดสมดุล"


ขอคิดต่อ..เพื่อให้ไปถึง หลักใหญ่ของศาสนาพุทธที่ว่า เรียนรู้เพื่อกำจัด "ตัวตน ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน"  พี่เข้าใจถูก???

  เขียน:  

ความเห็น (0)