อนุทิน 149222 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ

- มาด้วยตนเอง วันนี้รอรถนานมากกว่าปกติ สืบเนื่องจากปิดสะพานรัชโยธิน

- วันพ่อปีนี้ ลูกสาวทั้งสามได้นำพวงมาลัยมาขอพร และให้ลูกสาวทั้งสามกล่าวคำขอขมาลาโทษกับคุณพ่อ ซึ่งได้ให้ลูกสาวทั้งสามทำมาทุกปีทั้งวันพ่อและวันแม่

-คติประจำวัน...บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมรุ่งเรืองเหมือนไฟสว่างในที่ทุกสถาน...พุทธภาษิต

เขียน 07 Dec 2016 @ 10:47 ()


ความเห็น (0)