อนุทิน 14901 - Ka-Poom

Ka-Poom

"ความกลัว" ... ผลักดันให้ผู้คนทำอะไรได้มากมาย... โกรธก้าวร้าวก็ได้... ต่อสู้ก็ได้ สยบยอมด้วยใจที่หวาดหวั่นก็ได้...

อย่างไร ... จึงจะเยียวยาให้ผู้คนเลิกกลัวได้ ... จึงเพียรชี้ทางให้เขาเหล่านั้นได้ย้อนกลับมามองใจตนเอง พร้อมค้นหาเหตุแห่งความกลัวนั้นได้อย่างแท้จริง ด้วยตัวเขาเอง...

สำหรับ "เด็ก" ข้าพเจ้าใช้ศิลปะและการเขียน มาเยียวยาใจของเด็กให้หายหวาดหวั่นด้วยความรัก สงบเย็นใจ ให้เด็กได้สัมผัสจากใจด้วยใจ...

ผู้เยียวยาหากยังมีใจที่ว้าวุ่น... โปรดเร่งเพียรน้อมนำใจตนให้เบาเบา...ร่มเย็น

เขียน 10 Jul 2008 @ 22:00 ()


ความเห็น (0)