อนุทิน 148834 - มณฑาทิพย์ อนุศรี

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้(102321)

1.สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชา
-รูปแบบและวิธีการสอนต่างๆ ทำให้เราสามารถนำไปใช้ได้ในอนาคต
-วิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-ความรู้เกี่ยวกับห้องเรียนแบบเก่าและห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียน และ/หรือ ผู้สอนในรายวิชา
ต่อการเรียน : วิชานี้มีความจำเป็นต่อผู้ที่จะศึกษาในวิชาชีพครู เพราะจะต้องนำความรู้และทักษะที่ได้นี้ไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนและจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ พร้อมทั้งฝึกทักษะอย่างเต็มที่และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ต่อผู้สอนในรายวิชา :อาจารย์มีความน่ารัก เป็นกันเอง มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้นความสนใจผู้เรียน ทำให้ไม่น่าเบื่อ

3.สิ่งที่ผู้เรียนปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง
-ควรอ่านหนังสือก่อนไปเรียน และเมื่อเรียนเสร็จแล้วควรกลับมาทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว

4.ข้อเสนอแนะ
-อยากให้มีหนังสือประกอบการเรียนในรายวิชานี้ค่ะ

เขียน 17 Nov 2016 @ 18:31 () แก้ไข 17 Nov 2016 @ 22:49, ()


ความเห็น (9)

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ

ได้แง่คิดไปใช้ในการเรียนต่อไปค่ะ

จุ๊บ

ชอบมากๆเลยค่ะ

ดีงามพระราม8จ้า

เขียนได้น่าสนใจมากค่ะ

ชอบมากเลยจ้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

คุณจุ๊บแจงเขียนได้น่าอ่านมากค่ะ