อนุทิน 148823 - สุเมธ มณี

แบบบันทึกการเรียนรายวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู้

1.สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชา รู้ถึงวิธีการสอนแบบต่างๆ เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำอย่างไรให้ผู้เรียนสนใจทั้งตัวสื่อการเรียนการสอน และตัวผู้เรียน

2.แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนการสอนและต่อครูผู้สอน

ต่อการเรียน : ได้แง่คิดในการเรียนในรูปแบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพ รู้สึกประทับใจรู้สึกดีที่ได้เรียนวิชานี้เพราะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียน

ต่อครููผู้สอน : อ.สอนได้เข้าใจ สอนดี สอนสนุก

3.สิ่งที่ตัวนักศึกษาต้องปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น ต้องเรียนรู้ให้มากๆ เพื่อที่จะได้ก้าวทันตามยุคตามทันสมัย เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนมากที่สุด

4.ข้อเสนอแนะ

รายวิชา มีแต่ข้อมูลความรู้ใน Power Point แต่น่าจะมีใบความรู้ประกอบ เพื่อให้นักศึกษาได้จดจำ นำกลับไปทบทวน อ่าน หรือสรุปใจความสำคัญได้ง่าย

ครูผู้สอน ครูผู้สอนสั่งงานยังไม่ค่อยเข้าใจ เปลี่ยนรูปแบบงานกระทันหันจนเกินไป

เขียน 17 Nov 2016 @ 15:55 () แก้ไข 17 Nov 2016 @ 16:48, ()


ความเห็น (1)

ดีงามพระราม8จ้า