อนุทิน 148817 - saiyan poopanna

กาทำเกรษตรในยุค 4.0

เมื่อมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาหัวข้อของการทำเกษตรในยุคดิจิตอล ผมได้ความรู้อะไรดีดีมากมายแต่สิ่งที่สำคัญก็คือระบบการตลาดของสิ้นค้าเกษตรในยุค 4.0 จะเปลี่ยนไปอย่างมาก ระบบพ่อค้าคนกลางจะค่อย ๆ หายไป เพราะปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้หันมาทำการเกษตรมากขึ้น ซึ่งเขากลับมาพร้อมเทคโนโลยีการสือสาร เช่น facbook instragam Line ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างมาก ทำให้การค่าขายในปัจจุบันทำกันได้ง่าย แค่ถ่ายรูปลงประกาศขาย แค่นี้เอง ซึ่งคนปลูกเป็นคนกำหนดราคาขายเอง ไม่ใช่พ่อคนกลางที่มารับซื้อเป็นคนกำหนดราคาอีกต่อไป


ต่อไปเราจะเห็นชาวนาเป็นคนกำหนดราคาขายข้าวเองก็เป็นได้


เขียน 17 Nov 2016 @ 10:49 ()


ความเห็น (0)