อนุทิน 148785 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ

- ประสานงานกับสำนักงานพุทธศาสนาฯขอหนังสือสวดมนต์ถวายพระราชกุศล จำนวน ๑๐๐ เล่ม และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ตรวจราชการ(ท่านประสงค์ จักรคำ) เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

- 15 พ.ย. ประชุมคณะทำงานฯเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

- คติประจำวัน...ผู้รักใคร่ภาวนาอยู่เป็นนิจ เรียนกว่าผู้นั้นบารมีแก่กล้าแล้ว ท่านผู้ใดขี้เกียจก็ให้ทราบเถิดว่า บารมียังอ่อนมาก จะอย่างไรก็ตาม ขอให้แบ่งเวลาภาวนา อย่าให้เสียวันเสียคืน จิตใจจะสูงขึ้นเอง ไม่ต้องบ่นหา จะชนะความหลงของตนแน่แท้...หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

เขียน 16 Nov 2016 @ 10:56 ()


ความเห็น (0)