อนุทิน 148630 - ศรีกรม

-มาทำงานตามปกติ

- 7 - 8 พย. ประชุุมหารือเรื่องต้วชี้วัดกับเจ้าภาพหลักได้แก่ สวก.สทส.สนย.สกอ.สตป.และ สพร.

- วันเกิด ผอ.วันนี้/ยื่นใบลาพักผ่อน/เดินทางไปตจว. 10-11 พย.59

- คติประจำวัน...ชีวิตเปรียบดั่งสายน้ำ ไม่มีวันหวลกลับ...

เขียน 09 Nov 2016 @ 10:10 ()


ความเห็น (0)