อนุทิน 148375 - ศรีกรม

-วันนี้มาทำงานตามปกติ รอรถนานมาก

- 23 ต.ค. ร่วมทอดกฐินวัดน้อย และร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อเป็นถวายพระราชกุศล

- 24 ต.ต. ร่วมภาคบ่ายร่วมสวดมนต์ถวายพระราชกุศล และสวดบทอภิธรรม ๗ คัมภีร์ด้วย

- 25 ต.ค. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของอส.

- คติประจำวัน ..ความคิดนั้รเป็นนายของคำพูดและการกระทำ...พระบรมราโชวาท

เขียน 26 Oct 2016 @ 10:31 ()


ความเห็น (0)