อนุทิน 148304 - มนัสวี ศรีนนท์

หลายคนอาจจะมองว่าการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการบริหารการศึกษาเป็นเรื่องยาก เพราะว่าไม่ทราบว่าการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้ขึ้นมาได้นั้นต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง หรือผู้บริหารเองได้มองเห็นและให้ความสำคัญกับการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้ในเรื่องการบริหารนั้นๆ หรือไม่ ฉะนั้น จึงนับว่าเป็นเรื่องท้าทายที่ผู้บริหารจะต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ เพราะนั่นจะเป็นการนำเนื้องานหรือประเด็นต่างๆ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยในการบริหารงานมาสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อที่จะสามารถมองเห็นหรือเข้าใจปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการบริหาร พร้อมทั้งเป็นการวางแผนไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตด้วย

เขียน 21 Oct 2016 @ 15:06 ()


ความเห็น (0)