อนุทิน 147937 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ ออกแต่เช้ามีประชุม

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา ดูเนื้องานที่ดำเนินการ กรอบเวลา งวดงาน และรายละเอียดอื่น ๆ

- มีหนังสือเชิญบริษัทที่ปรึกษาเสนอด้านเทคนิค และราคา เพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ

- สอบถามรายละเอียด ขั้นตอน ปัญหาและ อุปสรรค ของปีที่ผ่านมา ประกอบ เพื่อหาอุดช่องว่างและแก้ไขปัญหา

- คติประจำวัน...เป้าหมายมีไว้ชน เกิดเป็นคนต้องสู้ต่อไป...


เขียน 28 Sep 2016 @ 13:15 ()


ความเห็น (0)