อนุทิน 147718 - ศรีกรม

- มาทำงานตามปกติ รถติดอาการสาหัส

- ทำกระบวนงานคดีปกครอง และทำเกณฑ์ตัวชี้วัดการดำเนินคดีปกครอง

- ให้หน่วยงานเจ้าภาพที่ปรับปรุงและแก้ไขรายงานจำนวน 4 หน่วยงาน จัดส่งรายงานผลภายใน 15 ก.ย.59

- ให้ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จัดทำข่าวการประชุมคณะรรมการอำนวยการฯ

-คติประจำวัน...อยู่โดยไม่มีความรู้สึกว่าเราดี เราเด่นดังอะไรเลย เพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง นั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้..พุทธทาสภิกขุ

เขียน 13 Sep 2016 @ 13:06 ()


ความเห็น (0)