อนุทิน 14733 - wwibul

wwibul

@14718, @14720, @14721 ขอบคุณ(ว่าที่)เจ้ามือทุกท่านล่วงหน้าครับ

ว่าแล้วต้องรีบเข้านอน เพราะเพลียจาก jet lag (ข้ามเส้นรุ้งหลายองศาอยู่...อิอิอิ ดัดจริตเล็ก ๆ แต่พองาม) เรื่องของเรื่อง พรุ่งนี้สอนเช้า เดี๋ยวตื่นไม่ไหว

เขียน 08 Jul 2008 @ 22:28 () แก้ไข 08 Jul 2008 @ 22:30, ()


ความเห็น (0)