อนุทิน 147307 - พระสุดใจ ยโสธโร สว่างแก้ว

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 วันที่ 6-14 สิงหาคม 2559 ดังนี้14.00-17.00 น. มหัศจรรย์พลังงานบวกเหตุแห่งสุขและสำเร็จ โดย อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ปทุมวัน โดย>> อาจารย์แดง อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ "บุคลิกพลิกชีวิต"

ซึ่งเป็นนักส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้ผสานวิทยากรด้านจิตวิทยาและศาสนาปรัชญาเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพมนุษย์กับพลังความรู้สึกบวก อ.แดง วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ห้องปทุมชาติ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

และได้ภาพถ่ายร่วมกับ อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ปทุมวัน

ห้องทับทิม เมื่อฟังบรรยายจบ

อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ปทุมวัน ห้องทับทิม

วันที่ 7 สิงหาคม 2559

เขียน 08 Aug 2016 @ 13:30 ()


ความเห็น (0)