อนุทิน 14694 - ปภังกร Happinesss

ขึ้นชื่อว่าความอยากนั้น "อยากด๊ก็ยุ่ง อยากไม่ดีก็ยิ่งยุ่ง"

มีอะไร ทำอะไร ได้อะไร ก็มี ก็ทำ ก็ได้ไปเถิด
ครั้นไม่มี ไม่ทำ ไม่ได้อะไร ก็ไม่มี ไม่ทำ และไม่ได้ไปเถิด

แต่ถ้าต้องทำ ต้องมี ต้องได้ เพราะเหตุด้วยประโยชน์ส่วนรวม ก็จงทำ จงมี และจงได้ ไปตามที่ควรจะมี ควรจะทำ ควรจะได้ ทำไป มีอะไร ได้ไป โดยให้ไร้ซึ่งความอยากเสีย

ทำอย่างไร้ความอยากโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม คือ การเสียสละ การทำเพื่อให้ มีอะไรทำก็ทำไป มีไป ได้ไป เสียสละไป ทำ มี ได้อย่างนี้ไซร้ละสลัดทิ้งเสียได้ซึ่ง "ความอยาก"

เขียน 08 Jul 2008 @ 18:05 ()


ความเห็น (0)