อนุทิน 146327 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ ลูกสาวมาส่งที่สี่แยกประชานุกูล

- รอรถไม่นาน แต่ก็ยังมีสภาพจราจรติดเช่นเดิม ทำให้มาทำงานสาย

- เข้าร่วมประชุมกับ สคช. เพื่อจัดทำรายงานผลประเมินหมวดที่ ๔ แต่ก็ยัไงม่คืบหน้า เนื่องจากขากข้อมูล ความรู้ และทักษะในการจัดทำ

- มีหนังสือถึงอภ. 2 เพื่อขอทราบกำหนดการจัดทำรายงานผลการประเมินฯ เพื่อแจ้งที่ปรึกษา เข้าให้คำปรึกษาและช่วยจัดทำรายงานดังกล่าว

- มีการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ สำนักงานอัยการภาค ๙ จังหวัดสงขลา

- คติประจำวัน..ความเข็มแข็ง ดูได้ยามมีปัญหา ความอดทนดูได้จากอยู่กับปัญหา....

เขียน 19 May 2016 @ 14:29 ()


ความเห็น (0)