อนุทิน 145576 - ถาวร

  ติดต่อ

กำลังสรุป AAR จากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ:KM in Nursing Care เรื่อง“KM กลั่นความรู้สู่LO” วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์

นอกจากความรู้สึกประทับใจและขอบคุณท่านวิทยากร อ.จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร และพี่แก้ว พี่แขก ทีมงานผู้จัดแล้ว ที่สำคัญ เห็นการเติบโต ความงาม ความสุข กัลยาณมิตร การแบ่งปัน แรงบันดาลใจและความรู้สึกบวกมากมาย รู้สึกอิ่่มใจ ได้แรงบันดาลใจไปด้วย อีกพลังชีวิตในวันนี้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)