อนุทิน 145576 - ถาวร

ถาวร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กำลังสรุป AAR จากผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ:KM in Nursing Care เรื่อง“KM กลั่นความรู้สู่LO” วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์

นอกจากความรู้สึกประทับใจและขอบคุณท่านวิทยากร อ.จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร และพี่แก้ว พี่แขก ทีมงานผู้จัดแล้ว ที่สำคัญ เห็นการเติบโต ความงาม ความสุข กัลยาณมิตร การแบ่งปัน แรงบันดาลใจและความรู้สึกบวกมากมาย รู้สึกอิ่่มใจ ได้แรงบันดาลใจไปด้วย อีกพลังชีวิตในวันนี้

เขียน 01 Apr 2016 @ 05:50 () แก้ไข 01 Apr 2016 @ 06:07, ()


ความเห็น (0)