อนุทิน 145356 - ศรีกรม

- มาทำงานตามปกติ มาแต่เช้า ปรากฎว่าหลับเพลินเลยป้าย ต้องไปลงที่หน้านครชัยแอร์ และเดินไปต่อรถที่วิภาวดี/เหนือยเลย

- เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานวิชาการ การจัดโครงร่างองค์กร มีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างที่ปรึกษากับฝ่ายเรา ทำให้การดำเนินการตามมติดังกล่าว น่าจะทำให้ไม่เป็นไปตามสัญญา

- กรณีมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของสำนักงานฯ กับ องค์กร ควรจะยึดประโยชน์ขององค์กร กฎหมาย และสัญญา เป็นสำคัญ

- ผู้ทีเป็นที่ปรึกษา น่าจะนำหลักวิชาการมายึดเป็นหลักการว่า.. ทำอย่างไรดี ไม่ดี ผลดี ผลเสีย และวิธีการอย่างไรทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

- คติประจำวัน...การคิดผิด ทำผิด พูดผิด ทำให้เกิดความทุกข์...

เขียน 16 Mar 2016 @ 14:32 ()


ความเห็น (0)