อนุทิน 145184 - ปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า

สวัสดีครับ หลายคนอาจสงสัยเมื่อพูดถึง PLC (professional learning community) นักการศึกษาหลายท่านนำเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในปัจจุบัน หนึ่งในนั้นคือ PLC เป็นกิจกรรมที่ทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน เกือบทุกองค์กร มีการทำ PLC มองดูจากภาพรวมแล้วเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ที่หลายคนมีการนำเสนอแนวคิด สะท้อนปัญหา ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ส่วนตัว

ครูตั้ม BIOLOGY


มาดูนิยามความหมายจากคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้ แล้วนำมาสู่คำว่า professional learning community (PLC) ได้อย่างไร?

Defining Learning Community The term learning community has taken on a variety of meanings in the literature. In Improving Schools From Within, Roland Barth (1990) described a community of learners as “a place where students and adults alike are engaged as active learners in matters of special importance to them and where everyone is thereby encouraging everyone else’s learning” (p. 9)

สังคมแห่งการเรียนเรียนจึงเป็นเสมือนสถานที่หรือห้องเรียนที่ไม่ว่าเด็กกหรือผู้ใหญ่ ครูผู้สอนหรือผู้เรียน ในองค์กรหนึ่งๆ เป็นผู้มีความกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้ โดยสมาชิกแต่ละคนสนับสนุนการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิก


เขียน 05 Mar 2016 @ 16:15 ()


ความเห็น (0)