อนุทิน 14492 - ปภังกร Happinesss

ความจริงในโลกนี้นั้นไม่มีใครที่ดีกว่าใคร หรือไม่มีใครที่ด้อยกว่าใคร ไม่ว่าเราหรือเขาต่างก็เป็นตัวของตัวเรา ถ้ามัวแต่เอาตัวเราไปมองว่าเขาว่าใคร ใจนั้นก็ย่อมทุกข์เพราะมีไฟมาเผาไหม้ในชีวี

เราก็คือเรา เขาก็คือเขา
สุขก็สุขเรา ทุกข์ก็ทุกข์เขา อย่าไปเขาทุกข์เขามาทิ่มแทงหัวใจเรา เพราะทุกข์เราก็ทิ่มแทงตนเองแทบแย่อยู่แล้ว

โปรดมองสิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเถิด ดีก็ธรรมดา ไม่ดีก็ธรรมดา ทุกอย่างนั้นอยู่ที่ใจ ทุกอย่างมารวมมากองกันไว้ที่ใจ ถ้าใจดีสักอย่างหนึ่งได้ ทุกอย่างก็ดีเอง...

เขียน 06 Jul 2008 @ 23:52 ()


ความเห็น (0)