อนุทิน 14491 - ปภังกร Happinesss

ในสังคมทุกวันนี้นั้นมี "ครู" ที่สอนคนอื่นเยอะมากจนเกินพอแล้ว
เราทั้งหลายโปรดมาเป็นครูให้ตนเองเถิด
สอนตนเองกันให้มากขึ้น สอนตนกันจนให้ใจนั้น "หง่อม" ไปเลย
สอนตัวเอง เทศน์ตัวเองให้มาก
ดั่งคำที่องค์หลวงปู่ชา (พระโพธิญาณเถร) ท่านเคยบอกญาติโยมไว้ว่า
"ที่อาตมาเทศน์โยมอยู่ทุกวันนี้น่ะแค่ 5% แต่ที่เหลือ 95% นั้นอาตมาเทศน์ตัวเอง..."

เขียน 06 Jul 2008 @ 23:44 ()


ความเห็น (0)