อนุทิน 14489 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ตัณหาเป็นเหตุพื้นฐานแห่งความทุกข์
ทุกข์เพราะอยากได้ของที่รักที่ใคร่
ทุกข์เพราะความอยากมีอยากเป็น
ทุกข์เพราะอยากผลักใสของที่มีอยู่แล้วให้พ้นจากตัว


เมื่อรู้จักตัวทุกข์แล้วจงปล่อยและวางเสียซึ่งทุกข์นั้น มิให้ใจไปพัวพันความตัณหาเหล่านั้นอันรังที่จะนำแต่ความทุกข์มาให้
เมื่อรู้ทันและปล่อยวางได้ฉะนี้แล้วก็จะพ้นจากทุกข์และบ่วงแห่งทุกข์...

เขียน 06 Jul 2008 @ 23:33 ()


ความเห็น (0)