อนุทิน 143855 - lotus

lotus
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

11 ธันวาคม 2558 เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีชัยพัฒนา นับว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ ของการศึกษาไทย ที่เราต้องช่วยกันคิดค้นอะไรที่เป็นอัตลักษณ์และเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนทางสังคม เพื่อให้เรามีความหวังว่าเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้

เขียน 11 Dec 2015 @ 21:18 ()


ความเห็น (0)