อนุทิน 14303 - วรรณศักดิ์พิจิตร

วันนี้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต ว่าด้วยเรื่องทรานสคริปส์  ซึ่งถือว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อนิสิตอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบันความคิดคำนึง การศึกษาเล่าเรียน ในมหาวิทยาลัย การค้นหาความหมาย ตัวตน ในปัจจุบัน ต่างจาก นิสิตรุ่นเก่า ๆมาก

กิจกรรมที่ดำเนินในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปในปัจจุบัน ถูกโลกทุนนิยม ดูดเข้าไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างยิ่ง เช่น การประกวดประชัน ซึ่งแสดงออกถึง เรื่อง ความงาม เรื่องเพศ เรื่องการกดขี่ทางเพศ อยู่หลายอย่าง ทำอย่างไร นิสิตและคนรุ่นใหม่จะได้กลับสู่กิจกรรม ที่มีคุณค่า สร้างสรรค์สังคม และกลับไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็นภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะท่านรองทวีศิลป์ สืบวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จึงระดมแนวคิดของท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมคิดร่วมทำ และหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แล้วนำไปสู่  การวางแปลนของทรานสคริปส์กิจกรรม   อันจะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมมือการสร้างสรรค์พัฒนาเยาวชน และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่การเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตในอนาคต เพื่อการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์สังคมในอนาคตได้อย่างดี เพราะเราชื่อว่า วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมสร้างคนรับผิดชอบและสำนึกดีแก่สังคม

 

เขียน 05 Jul 2008 @ 09:40 ()


ความเห็น (0)