อนุทิน 143022 - อักขณิช

  ติดต่อ

หากเราเข้าใจความหมายของ "การเดินทาง" อย่างแท้จริง
เราจะพบว่า... ต้นทาง... ระหว่างทาง.... และปลายทาง ล้วนงดงามและมีความสำคัญเท่าๆ กัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)