อนุทิน 142974 - สุขุม

สุขุม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อาจเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างสำหรับคนทำงานด้วยกัน เริ่มจะโทรมาลา บอกป่วยด้วยโรคประจำตัว เอ้าตามสบาย แต่สายๆวันเดียวกัน คนที่บ้านมาตามหาที่ทำงาน บอกไม่เข้าบ้านตั้งแต่เมื่อวาน

การรับคนทำงานคนหนึ่งนอกจากเราจ่ายค่าจ้างให้แล้ว เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวคนทำงานคนนั้นๆ ด้วย

ด้วยองค์กรเล็กๆที่ทำอยู่ในต่าง อำเภอจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึงคนทำงานในพืนที่ แต่ก็เจอข้อด้อยของคนทำงานเหล่านั้น งานบุญงานบวช ในหมู่บ้าน ไปหมด ไม่ใช่ยษิเขานะ แต่ไปดูรถแห่ กินเหล้า เต้นรำ การจ้างงานจึงอาจจะเป็นต้องจ้างรายวัน เพราะลูกจ้างรายเดือนเจอมาตรการของเงื่อนไขการลากิจ ลาป่วย ใช้หมดตั้งแต่ กลางปี

เขียน 19 Oct 2015 @ 23:13 ()


ความเห็น (0)