อนุทิน 142849 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๒๕

สายตา + สภาพร่างกาย

ทำให้พิมพ์งานผิดบ่อย...ตามวัย

...การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติก็เท่าว่างานเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

หากเราเตรียมพร้อมแล้วปฏิบัติก็ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เขียน 10 Oct 2015 @ 05:19 ()


ความเห็น (0)