อนุทิน 142655 - นีโอ..เบเกอรี่

# อนุทิน 456 #

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558

...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่อยู่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ....

วันนี้บ่าย มีสอน ...ใช้กิจกรรมกลุ่ม...ระดมความคิดกันนิดหน่อย

นักศึกษามีความสุขมากมายเสียงดัง สนุกสนาน แอบถ่ายรูปมาเก็บไว้นิดนะคะ

เขียน 28 Sep 2015 @ 16:23 ()


ความเห็น (0)