อนุทิน #142568

วันนี้เข้ารับฟังการนำเสนอ การรับรู้ต่อภาพลักษณ์องค์กร และการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มคำนวนต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ของสถาบัน ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต กทม. เป็นการเสวนาและตอบข้อซักถามต่อผู้เข้าร่วมประชุม

เขียน:

ความเห็น (0)