อนุทิน 142490 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ ลูกสาวมาส่งที่หน้าศาล

- วันวานได้ไปร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริหารระดับสูงของสำนักงาน ก.พ.

- ได้จัดส่งเอกสารให้สนง.บริหารทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการผ่านการฝึกอบรม

- จัดส่งคู่มือการดำเนินการประเมินผลฯให้ทุกสำนักงานฯ

- คติประจำวัน.." .. ภาวนา ก็คือพิจารณาดูนั่นแหละ ทำไร่ทำนาก็เหมือนกัน ถ้าขาดการภาวนา ก็ไม่เป็น คือมันไม่ดี ภาวนา คือการคิดให้มันถูกต้อง คิดให้มันดีงาม เรียกในทางธรรมะว่า การภาวนา เอาพุทโธ ให้ภาวนา "พุทโธ" แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ถ้าใครภาวนา"พุทโธ" แล้ว ไม่มีน้ำตาไหล ใจไม่ขุ่นมัว ใจปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นใจที่สงบระงับ ถ้าเรารู้เรื่องของมันก็เป็นอย่างนี้ ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ แต่เราไม่ค่อยได้พิจารณาอย่างนี้ .. " หลวงพ่อชา

เขียน 18 Sep 2015 @ 14:19 ()


ความเห็น (0)