อนุทิน 142370 - ศรีกรม

-วันนี้มาทำงานตามปกติ ลููกสาวมาส่งหน้าศาล ถนนโล่ง แต่ต้องรอรถนานมาก มาหลายคันเต็มทุกคัน

- ตื่นสาย ไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ วิ่งประมาณ 10 นาที

- ตอนเย็นมีนัดไปเมืองทองธานี งานบ้านและเฟอร์นิเจอร์เอกซโปร์

- ประสานเรื่องกองการเจ้าหน้าที่เรื่องหนังสือรับรอง

- ผอ.นัดคุยเรื่องแบบประเมินความพึงพอใจตามตัวชี้วัดที่ 3.1 การประเมินเพื่อรับค่าตอบแทน การประชุมคณะทำงานย่อย

- คติประจำวัน...ตราบใดก็ตามที่แกยังไม่เห็นความดีในตัว ก็ไม่นับว่าแกรู้จักข้า แต่เมื่อใดเริ่มเห็นความดีในตัวเองแล้ว เมื่อนั่นจึงนับว่าแกรู้จักข้าดีขึ้น...หลวงปู่ดู่

เขียน 09 Sep 2015 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)