อนุทิน #142360

-วันนี้มาทำงานตามปกติ

- ลูกสาวมาส่งหน้าศาล มาแต่เช้ากว่าทุกวัน เนื่องจากตื่นตั้งแต่ตีห้า ไหว้พระสวดมนต์ วิ่งออกกำลังกาย และปลุกลูกสาวให้ตื่นแต่เช้า

- ประสานการขอหนังสือรับรอง/ประสานการส่งใบสำคัญคืนเงินทดรอง/ประสานของรับเอกสารหน้าห้องผอ.ใหญ่

- จัดทำแบบประเมินขอรับค่าตอบแทนประจำปี

- คติประจำวัน...การทำความดีแม้จะน้อย แต่ทำบ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นดีใหญ่...

เขียน:

ความเห็น (1)

การทำความดีแม้จะน้อย แต่ทำบ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นดีใหญ่ ชอบคำพูดนี้จังเลยค่ะ