อนุทิน 14219 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

@14152

  • over exercise ไม่ทำให้ HDL ลดลง แต่ทำให้มี stress เพิ่มขึ้น ทำให้ hormone ความเครียดเพิ่มขึ้นในร่างกาย ส่งผลต่อ metabolism ของไขมันในร่างกาย ทำให้ตัว LDL เพิ่มขึ้น  free radicals เพิ่มขึ้น HDL จะถูกใช้มากขึ้น ทำให้ผลลัพธ์สัมพัทธ์ของ HDL ลดลงค่ะ
  • กรณีของอาจารย์น่าจะเป็น 2 กลไกนะค่ะ คือ exercise ยังไม่ถึงระดับที่จะให้ผลเพิ่ม HDL กับมีภาวะ stress เกิดขึ้นกับร่างกาย พร้อมๆกัน
เขียน 04 Jul 2008 @ 18:24 ()


ความเห็น (0)